Yksityisyysasetukset

Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla. Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla uusi versio verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

Rekisterinpitäjä:
Dokkän Oy
Y-tunnus: 2477072-0
Sähköposti: info(a)dokkan.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Nimi: Juha Voutilainen
Sähköposti: juha.voutilainen(a)dokkan.fi
Rekisterin nimi: Dokkänin asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu yrityksemme asiakkuuteen, henkilöltä saatuun suostumukseen tietojen tallentamiseen tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa, jota liiketoimintamme edellyttää.

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteen perusteella. Mahdollisten uusien asiakkaiden tietojen kerääminen perustuu yritystoimintaan, ja keräämme tiedot itse.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käytämme henkilötietoja asiakkuuden tai muun asiallisen suhteen hoitamiseen ja analysointiin sekä markkinointiin.

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta:
• Tiedot, joita henkilöstä tallennamme, ovat lainmukaisia ja kohtuullisia, ja niiden käsittely on läpinäkyvää. Tämä tarkoittaa sitä, että voit milloin tahansa saada tietosi tarkasteltavaksesi.
• Tiedoilla on käyttötarkoitussidonnaisuus. Esimerkiksi henkilöistä keräämämme tiedot ovat sidoksissa vain tiettyyn käyttötarkoitukseen. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
• Minimoimme tallentamamme tiedon; tallennamme vain tarpeellisen.
• Rajoitamme tiedon säilytystä. Tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykseen ole lakiin perustuvaa syytä.

Rekisterin tietosisältö
Tallennamme Omnisend-sähköpostijärjestelmään vain sähköpostiosoitteen, jota pyydetään uutiskirjeen tilauslomakkeessa.

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyvät minimitiedot, joihin tyypillisesti kuuluvat henkilön nimi, mahdollisesti yritys sekä yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jos ne on meille erikseen annettu asiakkaan tilatessa tuotteitamme tai käydessä varaamassa puuttuvia tuotteita liikkeessämme.

Tietolähteet
Uutiskirjeen tilauslomake (Omnisend) ja asiakkaan meille erikseen antamat tiedot.

Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai niiden säilyttäminen on liiketaloudellisesti järkevää. Markkinointirekisteristämme voi poistua itse jokaisessa uutiskirjeessämme olevan linkin kautta.

Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Emme luovuta henkilötietoja muille osapuolille.

Rekisterin suojaus
Dokkän Oy:llä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuuskäytännöt, jotka suojelevat henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu, ja rekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuja tietoja pääsevät käsittelemään vain ne työntekijät, joilla on siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tietojen tarkastamiseksi. Pyynnöt osoitetaan Dokkän Oy:n osoitteeseen henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

EVÄSTEET

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu selaimellesi ja mahdollistaa sen, että selaimesi muistaa syötetyn tiedon eri istuntojen ja sivuvierailujen välillä. Tämän ansioista sivusto on käyttäjäystävällisempi ja voimme kehittää sitä vastaamaan asiakkaidemme tarpeita.

Mitä ovat evästeet?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita internetsivustot luovat. Ne säilövät istuntokohtaisia tietoja, joista voi olla hyötyä myöhemmin. Nämä tiedostot säilyttävät tietosi, kun siirryt sivulta toiselle, ja analysoivat käyttäytymistäsi sivustolla.

Evästeet ovat täysin turvallisia. Ne voivat säilöä vain sellaisia tietoja, jotka selain välittää, eli tietoja, jotka käyttäjä on selaimelle syöttänyt tai jotka on sisällytetty haetulle sivulle. Ne eivät voi suorittaa koodia, eikä niiden avulla voi päästä laitteellesi. Mikäli sivusto tallentaa tiedon evästeeseen, vain kyseinen sivusto voi käyttää tätä tietoa.

Pysyviä evästeitä käytetään säilömään tietoja vierailujesi välillä. Tämän ansiosta sivusto tunnistaa palaavan vierailijan ja reagoi oikein. Pysyvät evästeet voivat säilöä tietoa muutamista minuuteista useisiin vuosiin.

Miksi evästeitä käytetään?
Kun vierailet sivustolla, evästeet säilyttävät istuntosi. Niiden avulla sivusto ehdottaa sellaista tuotetta kuin toivot. Google käyttää evästeitä analysoidakseen vierailijoiden käyttäytymistä sivustolla. Näin saamme arvokasta tietoa, jonka avulla voimme kehittää sivustoa sekä tarjoamiamme tuotteita ja palveluja.

Evästeiden poisto ja estäminen
Kaikissa internetselaimissa on mahdollisuus rajoittaa evästeiden käyttäytymistä tai estää ne kokonaan muuttamalla selaimen asetuksia. Tarvittavat muutokset vaihtelevat selainkohtaisesti. Löydät ohjeet selaimesi Ohje-toiminnosta.

Voit halutessasi tarkastella laitteellasi jo olevia evästeitä ja poistaa niitä yksitellen tai voit poistaa kaikki kerralla. Koska evästeiden sisältämä tieto on usein koodattua, tekstitiedostot eivät välttämättä ole luettavissa ymmärrettävässä muodossa.